Είδη Υγιεινής

Λεκάνη WC IDEAL STANDARD Juno από πορσ
Λεκάνη Short της σειράς Superior.
Λεκάνη Alpina της σειράς Basic.

<κανένα>